Rasen sibirisk katt

Historia

Den sibiriska katten är en ras av tamkatt som funnits i Ryssland i århundraden och som även är den ryska nationalkatten. Rasen är som sagt mycket gammal och naturligt utvecklad och tros ha uppstått när ryska immigranter tog med sig sina tamkatter till Sibirien, och dessa parade sig med sibiriska vildkatter. Den sibiriska katten utvecklade en rejäl päls för att stå emot den sibiriska kylan, och klassas idag som semilånghårig. Den har även stora tassar med hår mellan tårna för att fungera bättre i det snötäckta sibiriska landskapet. Släktskapet anses nära med bland annat Norsk skogkatt (Norwegian Forest Cat), vilket till exempel hörs på dess engelska namn, Siberian Forest Cat. Det anses vidare att den sibiriska katten är ursprung till alla moderna långhåriga kattraser.

Kännetecknande för en sibirisk katt är en välutvecklad krage, svans, tofsar mellan tårna och ofta även på öronen. Färgmässigt finns nästan alla varianter representerade och är godkända av nationella och internationella organisationer. Den sibiriska katten anses även ha ett säreget sätt att jama och kan ibland morra som en hund när den blir irriterad.

Den första gången den sibiriska katten gjorde avtryck utanför Ryssland var vid kattutställningar i England 1871, vilka nämns i boken "Our cats" av Harrison Wier. Därefter gjorde järnridån att den ryska populationen skildes från övriga kattraser i Europa fram till Berlinmurens fall och glasnost i början av 1990-talet. Den första sibiriska katten kom till Finland 1992, men det skulle dröja ytterligare några år innan några sibiriska katter gjorde entré i Sverige.

Den sibiriska katten i Sverige

År 2000 importerades tio individer av sibirisk katt, två hanar och åtta honor, till Sverige från Ryssland. Sedan dess har en hel del fler sibirier importerats, både från Ryssland och andra länder, och ett noggrannt och målmedvetet avelsarbete bedrivits av alla seriösa uppfödare av sibirisk katt. Till sin hjälp med att analysera släktskap mellan avelsdjur, följa ärftliga sjukdomar osv har man sedan länge arbetat med en internationell databas för stamtavlor. Den innehåller inte bara sibiriska katter utan där finns idag 36 kattraser. Det sker även utbyte i motsatt riktning, där svenska uppfödare säljer avkommor till andra länder, för att få in nya och friska linjer i det landets population. I Sverige har uppfödarna även hjälp av rasklubben Sällskapet Sibirisk Katt, där man kan ha kontakt med likasinnade och av de engagerade medlemmarna i klubbens hälsoråd kan få råd och tips om parningar, sjukdomar, med mera.

/img_7451_sibirisk_katt_sessans.jpg

Den sibiriska katten RU* Uteha Manchzhury, importerad från Ryssland till Sverige 2012 för att ytterligare bredda den svenska populationens genetiska mångfald.

/img_7888b.jpg

Sibirisk katt Taavi, hankatt uppfödd i Sibirien, Ryssland.

Kullen på bilden är ett bra exempel på det noggranna och långsiktiga avelsarbetet som utförs med sibirisk katt.

Rasen idag

Den sibiriska katten idag är en stark och hälsosam ras. Det finns inslag av ärftliga sjukdomar, vilket det även gör hos huskatter och hos andra raskatter, men tack vare medvetenheten hos uppfödarna och de IT-hjälpmedel man har tillgång till idag begränsas utbredningen mycket snabbt. Många är de sibirier som välsignat en annars kattlös familj, tack vare de mycket låga nivåerna av allergenet FEL-D1 som många individer av rasen har. Mer om det på sidan om allergi.

Bland de mer kända innehavarna av en sibirisk katt märks bland annat den ryske premiärministern Dmitrij Medvedev och den tidigare sovjetiske ledaren Michail Gorbatjov.

Funderar du på att skaffa en sibirisk katt? Kolla på Sällskapets hemsida, där det finns information om testhem där du kan träffa en eller flera sibirier. Är du allergiker är det en jättebra början att träffa några olika individer vid några tillfällen i ett testhem. Tänk bara på att du tar en stor risk, det är lätt att bli förtjust i en sibbe...

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)